icon Hlavní stránka  icon Konfigurace  icon Souhrnná statistika  icon Podrobná statistika  icon Historie   Language   
Statistics for mnt.cz generated on 01.06.2020
Název proměnné Vysvětlivky Hodnota proměnné
$BBC_MAINSITE Jestliže byla nastavena tato proměnná, bude vytvořen odkaz na Vámi zvolené umístění. Přednastavená hodnota odkazuje na nadřazený adresář. V případě, že je Vaše hlavní stránka umístěna na jiném místě, budete si chtít pravděpodobně tuto hodnotu změnit.
Příklady:
$BBC_MAINSITE = "http://www.myserver.com/"
$BBC_MAINSITE = ".."
$BBC_MAINSITE = "";
..
$BBC_SHOW_CONFIG BBClone má přednastaveno zobrazení "Konfigurace" nahoře v hlavní nabídce. V případě, že si nepřejete konfiguraci zobrazovat, nechte tuto hodnotu prázdnou.
Přiklady:
$BBC_SHOW_CONFIG = 1;
$BBC_SHOW_CONFIG = "";
ano
$BBC_TITLEBAR Tento titulek bude zobrazen v navigačním panelu na všech BBClone stránkách. K dispozici jsou následující hodnoty:
 • %SERVER: jméno serveru,
 • %DATE: aktuální datum.
HTML tagy jsou povoleny.
Příklady:
$BBC_TITLEBAR = "Statistiky pro %SERVER vytovřeny %DATE";
$BBC_TITLEBAR = "Moje statistiky od %DATE vypadají takto:";
Statistics for mnt.cz generated on 01.06.2020
$BBC_LANGUAGE BBClone má přednastavený jazyk angličtinu. Jazyk můžete změnit pomocí následující hodnoty a nebo také v prohlížeči. Podporovány jsou následující jazyky:

ar, bg, bs, ca, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, hu, it, ja, lt, mk, nb, nl, pl, pt-br, ro, ru, sk, sl, sv, tr, zh-cn and zh-tw

cs
$BBC_MAXTIME Tato proměnná stanovuje délku unikátní návětěvy v sekundách. Každý přístup od stejného návštěvníka v tomto intervalu bude počítán jako jedna návštěva. Přednastavená hodnota je de facto webový standard, a to 30 minut (1800 sekund), ale záleží pouze na Vás, jakou hodnotu si nastavíte.
Příklady:
$BBC_MAXTIME = 0;
$BBC_MAXTIME = 1800;
1800
$BBC_MAXVISIBLE Kolik chcete mít záznamů v podrobné statistice? Přednastaveno je 100 záznamů. Doporučuje se nenastavovat hodnotu větší než 500 v důsledku zamezení dlouhého načítání. 100
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS Proměnná $BBC_DETAILED_STAT_FIELDS určuje sloupce, které mají být zobrazeny v podrobné statistice. Možnosti jsou:
 • id => X-tý návštěvník od doby vynulování statistiky
 • time => Čas, kdy byl zaznamenán poslední klik
 • visits => Počet zobrazení unikátního návštěvníka
 • dns => Hostitelské jméno návštěvníka
 • ip => IP adresa návštěvníka
 • os => Operační systém návštěvníka (jestliže je k dispozici a není robot)
 • browser => Prohlížeč návštěvníka
 • ext => Země návštěvníka
 • referer => Stránka, ze které návštěvník přišel (jestliže je k dispozici)
 • page => Poslední prohlížená stránka
 • search => Jaká slova hledal návštěvník ve vyhledávači (jestliže je k dispozici)
Sloupce s požadovanými informacemi budou zobrazeny v pořadí, v jakém jste je zadali.
Příklady:
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "id, time, visits, ip, ext, os, browser";
$BBC_DETAILED_STAT_FIELDS = "date, ext, browser, os, ip";
id, time, ext, ip, dns, visits, os, browser, referer, page, search
$BBC_TIME_OFFSET V případě, že čas serveru nesouhlasí s Vaším časovým pásmem, můžete čas změnit. Záporné hodnoty nastaví čas zpět, kladné jej posunou dopředu.
Příklady:
$BBC_TIME_OFFSET = 300; (čas +300 minut)
$BBC_TIME_OFFSET = -300; (čas -300 minut)
$BBC_TIME_OFFSET = 0;
ne
$BBC_NO_DNS Toto nastavnení definuje, zda IP adresy mají být překládány na hostitelské jméno. Hostitelské jméno Vám řekne mnohem více o návštěvníkovi, jejich zjištování však může značně zpomalit Vaši stránku. To je způsobeno tím, že použité DNS servery jsou pomalé, mají omezenou kapacitu nebo jsou nevěrohodné. Změnou této hodnoty můžete problém vyřešit.
Příklady:
$BBC_NO_DNS = 1;
$BBC_NO_DNS = "";
ne
$BBC_NO_HITS BBClone je přednastaveno ukazovat celková zobrazení (reloady/hity) v historii, protože dává užitečné informace o zátěži serveru. Jestliže si ale přejete používat unikatní zobrazení v historii, můžete změnit způsob počítání nastavením této proměnné.
Příklady:
$BBC_NO_HITS = 1;
$BBC_NO_HITS = "";
ne
$BBC_IGNORE_IP Tato možnost může být použita pro vyloučení konkrétních IP adres, případně i jejich rozsahů od započítávání. V případě, že chcete přidat více adres, použijte čárku jako oddělovač.
Příklady:
$BBC_IGNORE_IP = "127., 192.168.";
$BBC_IGNORE_IP = "";
ne
$BBC_IGNORE_REFER V případě, že nechcete mít ve statistikách některé odkazy na stránky, ze kterých návštěvnící přistupují, můžete specifikovat jedno nebo více slov, které jsou obsaženy v jejich odkazu. Tím zabráníte jejich zobrazení. Chcete-li přidat více slov, použijte čárku jako oddělovač.
Příklady:
$BBC_IGNORE_REFER = "spambot.org, .escort.";
$BBC_IGNORE_REFER = "";
ne
$BBC_IGNORE_BOTS Toto nastavení slouží ke změně započítávání robotů. Přednastaveno je ignorovat roboty v souhrných statistikách a ponechat je v ostatních. Pokud si přejte nezobrazovat roboty ve všech statistikách, nastavte hodnotu na "2", pak budou započítávány pouze přístupy jednotlivých návštěvníků.
Příklady:
$BBC_IGNORE_BOTS = 2;
$BBC_IGNORE_BOTS = 1;
$BBC_IGNORE_BOTS = "";
1
$BBC_IGNORE_AGENT V tomto nastavení definujete, jak BBClone rozpozná jednoho uživatele od druhého. Defaultně se používá jen IP adresa, která poskytuje reálné čísla ve většině případů. Jestliže jsou ale Vaši návštěvníci často skryti za proxy serverem, může vypnutím této možnoti dosáhnout reálnějších čísel. O tom, že se jedná o nového navštěvníka se rozhodne podle změny hodnoty hlavičky user agent.
Příklady:
$BBC_IGNORE_AGENT = 1;
$BBC_IGNORE_AGENT = "";
ne
$BBC_KILL_STATS Kdykoliv si přejete vymazat Vaše statistiky, můžete aktivovat tuto přoměnou a příští návštěvou je vymazat. Nezapomeňte ji zase poté deaktivovat, jinak pravděpodobně pocítíte neobvykle nízkou návštěvnost ;)
Příklady:
$BBC_KILL_STATS = 1;
$BBC_KILL_STATS = "";
ne
$BBC_PURGE_SINGLE Statistiky hostu a odkazujících stránek mohou vytvářet velké objemy dat, většinou však tvořené jednorázovými návštěvníky. Zapnutím této volby můžete odstranit záznamy a znatelně zmenšit access.php bez ovlivnění zěbříčku přístupů a odkazujících stránek. Množství zobrazení bude přidáno do "nespecifikovaných" záznamů, aby byly zachováno celkové skóre.
Příklady:
$BBC_PURGE_SINGLE = 1;
$BBC_PURGE_SINGLE = "";
ne

BBClone 0.4.8a © BBClone tým - Šířeno pod licencí GPL Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

icon Hlavní stránka  icon Konfigurace  icon Souhrnná statistika  icon Podrobná statistika  icon Historie